גישור

גישור כשיטה מומלצת לפתרון סכסוכים

"ולפעמים החגיגה נגמרת…."

אם הגעת לכאן, יתכן שאתה עומד במרכזו של מצב בו מציאות חדשה, מאיימת ומסובכת נראית באופק, מציאות המושפעת מרגשות עזים ומשפיעה על כלל סדרי החיים שלך.

עוד לפני שתחליט לפנות לערכאות משפטיות – עורכי הדין תמיד יהיו שם וגם בתי המשפט יעמדו על תילם במידה ותבחר להשתמש בשירותיהם – קיימת אופציה אחרת לנסות ולהסדיר כל סכסוך – עסקי, משפחתי או חברתי – בדרכי גישור.

תהליך הגישור אינו מבטל התערבות משפטית: גישור הוא "הליך, אשר בו מתערב צד שלישי, ניטרלי, בחילוקי הדעות ומסייע לצדדים המתעמתים להגיע להסדר מרצון של חילוקי הדעות שלהם לצורך יישוב הסכסוך".

בגישור פותרים הצדדים נושאים מעשיים ורגשיים כשמטרתם אחת – סיום התהליך במהירות וברווח גדול ככל האפשר. הליך הגישור הינו הליך של יצירת אמון בין הצדדים, גם אם כרגע המצב נראה ככזה שאינו מאפשר אמון. לאורך ההליך נחשפים אינטרסים משותפים, (כן, כן, גם סיום הקשר הוא לעיתים אינטרס משותף…) ומועלים אפשרויות ופתרונות הולמים להמשך קיום יחסים תקינים או עבודה משותפת.

הגישור הוא תהליך וולונטרי. בכל רגע יכול כל אחד מהצדדים להחליט שהוא פורש מבלי שתהיינה לצעד זה השלכות משפטיות או אחרות.
בסיום תהליך הגישור נחתם חוזה מחייב בין שני הצדדים וניתן לצאת לדרך חדשה.

המציאות, שנראתה כה סבוכה בתחילתו של התהליך, לובשת צורה מוסדרת המעוגנת בחוזה. החיים חוזרים למסלולם.

גישור כפתרון לסכסוך עסקי

המערכת העסקית היא מערכת דינאמית מאוד – עסקים קשורים בהסכמים רבים עם לקוחות, ספקים וגופים אחרים, המשפיעים על קיומם ומושפעים ממנו. סכסוך ממושך בתוך הארגון או מחוצה לו יכול לפגוע בהמשך תפקוד תקין ובאפשרויות ההצלחה של העסק.

עד שנת 2003 היתה פתוחה בפני העסקים דרך אחת בלבד – דיון בבית המשפט. בשנת 2003 נחתמה אמנת הגישור בעסקים המאפשרת פתרון סכסוכים עסקיים מחוץ לכותלי בית המשפט. מאז, פונים יותר ויותר עסקים לפתרון זה, בהבינם את היתרונות הרבים בו:

  • פניה לבית המשפט מחייבת את שני הצדדים לכבד כל פסק דין שיתקבל, גם אם אינו לשביעות רצונם. הליך גישורי יכול  להסתיים בהחלטה לפנות לערכאות משפטיות.
  • בתי המשפט הישראלים עמוסים לעייפה ותיקי סכסוכים עסקיים עלולים לעלות לשני הצדדים בזמן וכסף יקרים. הליך גישורי הוא הליך מהיר והצדדים יכולים להחליט על מועד סיומו.
  • הליך משפטי הוא הליך שיפוטי בו צד אחד זוכה והצד השני מפסיד. הגישור חותר לחתימת הסכם המקובל  על שני הצדדים. עלות המגשר אינה מושפעת מסכום הכסף המונח על המאזניים, שכרו קבוע מראש וכפיו נקיות.
  • הליך הגישור חסוי, וגם אם אינו צולח, שני הצדדים אינם יכולים לעשות במידע שנחשף בו שימוש בבית  המשפט.  בחירה בדרך הגישור מקנה לעובדים כלי להתמודדות עתידית ומפחיתה את הכעסים בעקבות הסכסוך.

עסקים הבוחרים בגישור כאפשרות ראשונה לפתרון הסכסוך העסקי בוחרים לשלוט בעתידם.

גישור כפתרון לסכסוך בין חבר לקיבוצו

החיים בקיבוץ מטשטשים את הגבולות בין בית, משפחה, תעסוקה וחברה. הקיבוץ מהווה משענת ועוגן יציב לחיי הפרט, עד לרגע בו נוצר סכסוך משמעותי בו נפגעים מרכיבי חיים משמעותיים של שני הצדדים. במקרים כאלה משמש הגישור כלי מצוין לפתרון הסכסוך.

כלל ראשון וחשוב הוא כי על המגשר להיות חיצוני לקיבוץ. עליו להיות מנותק מכל המטענים הרגשיים והידיעה המוקדמת המתלווה לחיי הקיבוץ בכלל ולסכסוך הנדון בפרט.

תהליך הגישור הוא תהליך מהיר מגלגלי הצדק של מערכת המשפט ולכן הוא מונע כניסת גורמים נוספים והוספת קשיים למערכת היחסים, מטרתו של תהליך הגישור היא בניית מערכת יחסים תקינה והגעה להסכמות בניגוד למערכת המשפטית שמטרתה מציאת הצדק.

הגישור מאפשר לצדדים החיים בקהילה משותפת לפתור את הסכסוך על ידי הידברות והבנה, ומעלה את הסיכויים להמשיך ולחיות יחד.

התחומים בהם פועל הליך הגישור בצורה טובה הם: פתרון סכסוכים בין חבר למקום עבודתו ובין חבר לבעלי תפקידים, פתרון סכסוכי שכנים ודיור, פתרון סכסוך בין קיבוץ לעוזבים, פתרון סכסוכים פנימיים במפעל קיבוצי, ופתרון סכסוכים בין בני זוג ובין בעלי תפקידים.

יתרונות אלו של הגישור הופכים אותו לכלי מיטבי לפתרון סכסוכים בקיבוץ.

גישור לפתרון סכסוך בין אישי

"והם חיו בכאסח עד עצם היום הזה…"

האם תרצה שהסיפור שלך יגמר כך? החיים מזמנים לנו לעיתים התנסויות ומצבים הנראים חסרי מוצא, ביחסינו בתוך המשפחה הגרעינית או המורחבת, עם שכנינו ומכרינו, עם שותפים וכו'. סכסוכים אלו, המלווים ברגשות עזים, יכולים להיפתר בצורה נעימה ומהירה באמצעות הליך של גישור.

הגישור הוא פעולה מעצימה הנותנת לך שליטה בתהליך ובתוצאות ומאפשרת לשני הצדדים להגיע לעמק השווה במילוי הצרכים והרצונות שלהם.

סיום מוצלח לתהליך הגישור יהיה עריכת הסכם מחייב (ניתן לתת להסכם זה גם תוקף של בית משפט), המקובל על שני הצדדים (בניגוד להתדיינות משפטית בה צד אחד זוכה והשני מפסיד). במידה והמשתתפים בתהליך הגישור לא הצליחו להגיע לעמק השווה, תמיד פתוחה בפניך האופציה המשפטית.

חדשות