יעוץ פנסיוני למעסיקים פרטיים

חלק ניכר מתקציבו של כל עסק מושקע במשכורות ותנאים סוציאליים של העובדים.  תחום זה מנוהל לרוב על ידי מנהלי משאבי האנוש או סמנכ"ל הכספים, אשר עוסקים בתחומים נוספים רבים ולעיתים זקוקים למידע  מקצועי נוסף שיאפשר להם להבטיח כי סכומים נכבדים אלו מושקעים באופן המשתלם ביותר הן עבור המעסיק והן עבור העובד.

עד לשנים האחרונות נהוג היה בקרב מעסיקים לקבל יעוץ פנסיוני מסוכני ביטוח. לסוכני הביטוח  קיימת זיקה לחברות הביטוח והם מקבלים מהן את עמלתם ולכן אינם אובייקטיבים וכתוצאה מכך, נפגעה פעמים רבות רווחתו של העובד.

חקיקת חוק בכר (2005) הביאה להסדרת שוק היעוץ הפנסיוני, ומעתה יכולים לעסוק ביעוץ פנסיוני רק בעלי רשיון של יועץ פנסיוני. יעוץ אובייקטיבי , כגון זה המספק "אקו יעוץ וניהול", מתחיל בנקודת מוצא בה צרכי הלקוח ורצונותיו הם המובילים את תהליך קבלת ההחלטות ולא תנאי חברת הביטוח.

השקעת המעסיק  בתחום הפנסיה מעלה את הצורך ביעוץ  מקצועי, אובייקטיבי  ומדויק מחד, ואנושי, קשוב וגמיש מאידך – עתידם של עובדיך ומשפחתם מונח על הכף.

בדיקת פקודות, צווים ויישום סעיפי התנאים הסוציאליים בהסכם העבודה

צו הרחבה לפנסיית חובה במשק (2008) קובע את מינימום ההפרשות לפנסיה הנדרשות מן המעסיק., למרות זאת, במרבית מקומות העבודה קיימת התנהלות  על פי חוזי עבודה שונים ובהם מגוון תנאים סוציאלים. ככל שזמינות העובדים יורדת והמקצועיות נדירה יותר, כך מתרחבים התנאים  הסוציאלים וההטבות הנלוות להעסקה.

במקביל להחלטות פרטיות מעין אלו,  מתפרסמים מעת לעת צווי הרחבה ושינויים בפקודות הפנסיה בשוק הישראלי, המשפיעים על כלל השוק.

כמעסיק, תרצה תמיד כי ביום פקודה תוכל לעמוד בגאווה ובבטחה מאחורי כל החלטה והטבה שהובטחה לעובד. ניהול ומעקב לקויים של תחום הפנסיה עלולים לפגוע
ביכולתך לעשות זאת.

משום כך, המלצת "אקו יעוץ וניהול, היא  לערוך בדיקה תקופתית של כל סעיפי התנאים ויישומם בפועל בשכר העובד. בדיקה זו תאפשר לך תכנון כלכלי עסקי נכון ומימוש כל התנאים הסוציאליים שהובטחו לעובדים. יועצי "אקו יעוץ וניהול" יערכו עבורך  את הבדיקה ובמידת הצורך יגבשו המלצות אובייקטיביות לשינויים. חשוב לזכור – תחום הפנסיה נתון לשינויים תכופים, תמיד  קיימת אפשרות כי כספי העובד אינם מושקעים באפיקים הטובים ביותר עבורו או עבור המעסיק.

הרחבת הבדיקה מעבר לתנאים הסוציאלים בסיוע של עורך דין המומחה לדיני עבודה:

מעסיקים רבים מחתימים את עובדיהם על הסכמי עבודה מרובי תנאים פעם אחת בלבד בתחילת ההתקשרות ומשם והלאה אינם מעדכנים את החוזה, פרט לשינויים בשכר. מנגד, חוקי העבודה מתעדכנים ללא הרף וכך נוצר מצב בו עלולה להיות סתירה בין החוזה לחוק.

כחלק מהטיפול בתנאים הסוציאליים של עובדי העסק, אנו מרחיבים את הבדיקה גם מעבר לתנאים הפנסיונים ותוכניות החיסכון של העובדים לתחומים רחבים בדיני עבודה, כמו למשל בדיקה מול כל צווי ההרחבה המתפרסמים מעת לעת.  לצורך בדיקה זו אנו נעזרים בעורך דין מומחה לדיני עבודה.

ניתוח תכניות פנסיה קיימות

כבעל עסק חשוב לך לדעת כי כל השקעה שהשקעת אכן נושאת את הפרי לו ציפית וכי החלטות עבר לא יאבדו מאיכותן ותוקפן. תחום הפנסיה הישראלי על כל השינויים  בו מציב בפני המעסיקים אתגר לא פשוט בו עליהם להיות כל העת עם האצבע על הדופק ולבחון את רלוונטיות ההפקדות והתכניות.

שירותי ניתוח תכניות הפנסיה הקיימות של "אקו יעוץ וניהול" סורק עבורך את כלל תכניות הפנסיה של העובדים, את תחשיבי הפיצויים בהתאם לשינויים בחוק ובצבירות קיימות, מרכז עבורך את כלל החלופות העומדות בפניך להשקעה ואף מאפשר לך לבחון את תחום המיסוי ומקלטי המס העומדים לרשותך בגין ההפקדות לעובדים.

בעקבות שירותי ניתוח הפנסיה תוכל להיות בטוח כי עתידם של עובדיך מובטח וכי כספך מושקע בצורה הטובה ביותר.

ניתוח  ומתן תמונת מצב לעובד ולמעביד

בסיום תהליך ניתוח תכניות הפנסיה הקיימות נערוך עבור המעביד ועבור כל עובד שיחפוץ בכך סקירה של תיק הפנסיה האישי והמלצות לשיפורו.  שיפור התנאים יכול לנבוע מהתאמת  הכיסוי הביטוחי, או מן האפשרות להפחתת מיסוי על תשלומי גמלאות ומענקי פרישה.  אם בסיום שיחת היעוץ יחפוץ העובד לשנות את תנאי הפנסיה לפי המלצות יועצי "אקו יעוץ וניהול" נערוך עבור כל עובד מכתב הנמקה עבור סוכן הביטוח לשם הנעת תהליך שינוי תיק הפנסיה. לאחר עדכון התכנית ושיפור התיק על ידי סוכן הביטוח, נערוך בדיקה חוזרת לווידוא ההפרשות כפי שתוכננו על ידינו.

ליווי ומעקב

שירותי הליווי של "אקו יעוץ וניהול" מתחלקים לשני תחומים עיקריים – יעוץ ממוקד-עסק וייעוץ ממוקד-עובד.

בתחום הייעוץ הממוקד בעסק אנו מספקים את השירותים הבאים:

1. ייעוץ למנהלי כספים, חשבים ומנהלי משאבי אנוש בהיבטי חקיקה, מיסוי ועלויות פנימיות בתוכניות הפנסיוניות.

2. בדיקת הכספים המועברים מהמעסיק לתוכניות הפנסיוניות באמצעות סוכן הביטוח/מנהל הסדר.

3. הכנת דו"ח פיצול תשלומים של המעסיק ביחס לדו"חות המקבילים של חברות הביטוח וקרנות פנסיה.

4. בדיקת אמיתות הנתונים בין התוכניות ובין הנתונים האישיים.

5. בדיקה וניתוח של התוכניות הפנסיוניות, ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה בהיבטי מיסוי.

6. בדיקה וניתוח של קרנות פנסיה, מסלולים, עלויות פנימיות ודמי הניהול בהן.

7. המלצות דו"ח סיכום חוות הדעת כולל מסקנות והמלצות ליישום עבור עובדי החברה.

8. מכרזים בין הגופים השונים: חברות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות.

9. שיפור התנאים המסחריים מול הגופים הפנסיונים ומנהלי ההסדר הפנסיוני.

10. שיפור רמת השירות וכללי עבודה מול הארגון, על ידי סוכן הביטוח וגופים פנסיונים אחרים.

11. מענה מקצועי ובלתי תלוי לשאלות בתחום התנאים הסוציאליים העולות בארגון.

בתחום היעוץ הממוקד בעובד  אנו מספקים את השירותים הבאים:

1. בדיקת תלושי שכר, אופן ההפרשות והטבות מס המופיעות בהן.

2. בדיקה וניתוח של תוכניות פנסיוניות במטרה למקסם את ניצול הפרשותיהם של המעסיק והעובד.

3. בדיקה וניתוח המסלולים בתוכניות הקיימות – הון וקצבה – ומידת התאמתם לפרופיל האישי.

4. ייעוץ לקראת פרישה.

חדשות