הכנת תכניות פנסיה

בסיום בדיקת ההסדר הפנסיוני הקיים עבור חברי הקיבוץ ועובדיו, ולאחר התאמת או כתיבת התקנונים המתאימים מגיע לב ליבו של תהליך תכנית הפנסיה. בשלב הכנת התכנית אנו מכינים עבורך הסדר פנסיוני התואם את המאזן האקטוארי של הקיבוץ, את תקנוני הפנסיה שנחתמו, את דרישות היסוד של וועדת הפנסיה, ומעל לכל – מהווה הסדר אופטימלי  המתאים לחקיקה ולרגולציה העדכנית. עבור כל חבר אנו מתאימים תיק פנסיה אישי בעל תמהיל המתאים לשלב החיים בו הוא נמצא, לרצונותיו ולצרכיו.  גיבוש התיק הפנסיוני האישי ושינוי במסלול הביטוחי עשויים להניב שינוי מהותי של עשרות אחוזים בחיסכון הפנסיוני עבור הפרט ועבור הקיבוץ.

גיבוש אסטרטגיה פנסיונית של הקיבוץ

פרויקט גיבוש האסטרטגיה הפנסיונית מורכב לרוב משלושה שלבים מרכזיים:
דיאגנוסטיקה, גיבוש ותיעדוף חלופות, ופיתוח החלופה הנבחרת לכדי תכנית אסטרטגית מלאה.

דיאגנוסטיקה:

שלב זה הוא השלב הארוך ביותר בתהליך. הוא כולל איסוף וניתוח הנתונים והמידע על מנת לייצר תמונה רחבה ומדויקת ככל האפשר, אשר תשמש כבסיס ליצירת החלופות בשלב הבא. חלק זה מכיל מספר תתי נושאים מרכזיים: ניתוח פנימי של הפעילות הכלכלית ושל ההתפלגות האנושית, ניתוח הסביבה התחרותית (שוק ותחרות) ובניית מודלים לתחזית עתידית.

גיבוש ותיעדוף של חלופות:

על בסיס התמונה שגובשה עומדות בפני הקיבוץ מספר חלופות לפעולה. בשלב זה, מגובשות ומתוארות החלופות הללו, מפורטים היתרונות והחסרונות של כל חלופה, לצד הפוטנציאל והסיכון הטמון בחובה. כמו כן מתבצע תהליך של השוואה ותיעדוף של החלופות אשר הועלו קודם לכן על בסיס מספר פרמטרים המותאמים אישית לכל קיבוץ. דוגמאות לפרמטרים כאלה – התאמה לנכסים קיימים ויכולות קיימות, מידת הסינרגיה לשאר הפעילות, פוטנציאל כלכלי, היקף השקעה נדרשת, לוחות זמנים ליישום, רמת הסיכון של החלופה ועוד.

ניתוח החלופה הנבחרת לכדי תוכנית אסטרטגית מלאה:

תיאור מפורט של החלופה הנבחרת כולל כל המשמעויות הנגזרות מכך. התכנית מכילה לרוב טיפול ממוקד באוכלוסיה על פי קבוצות גיל, או על פי מכשירים פנסיונים או פיננסים, שינויים בחוק בגיל הפרישה ושינויים בפנסיית המטרה.

בנית תכנית פנסיונית עתידית על פי החלטות הקיבוץ

קיבוצים שונים מנהיגים תכניות פנסיה שונות בהתאם לתרבות הניהולית הנהוגה בהם ובהתאם להחלטות חברתיות וכלכליות שונות.  יועצי "אקו יעוץ וניהול" בונים עבור כל קיבוץ את תכנית הפנסיה הייחודית לו, אשר מתאימה לאופיו ולתנאי השוק. התכנית משקפת החלטות קיבוציות ואופי ניהולי, אך אינה מתעלמת מהיכולות הפיננסיות העסקיות של הקיבוץ.

בדיקת התאמת קרן הפנסיה ו/או חברת הביטוח להחלטות הקיבוץ

מרבית הקיבוצים הנהיגו ביטוח ופנסיה עבור כלל החברים. אותו מוצר פנסיוני שנועד להבטיח את עתיד החברים, צריך להיות מותאם למבנה המערכת החשבונאית, למיסוי הקיים בקיבוץ, להחלטות אסיפה בנושא ולדיני העבודה להם כפופים החברים.

על מנת להבטיח את ההתאמה המושלמת שתמנע בזבוז כספים, חפיפת ביטוחים או אי מתן מענה הולם ביום פקודה, עובדים יועצי "אקו יעוץ וניהול" עם רואי החשבון והיועצים המשפטיים של הקיבוץ.

ניהול וליווי שוטף של הפקדות הפנסיה

שירותי הליווי השוטף לתיק הפנסיוני הם שירותים בשיטת "החליפה האישית". לכל לקוח, קיבוץ, מפעל או אדם המבקש את שרותי הליווי של יועצי "אקו יעוץ וניהול", נתפרת  חליפת שירות אישית המתאימה לצרכיו הייחודיים.

שוק הפנסיה ושוק הביטוח בישראל משתנים באופן תדיר ותלויים בשינויי חקיקה. דוח הייעוץ הפנסיוני תואם נקודת זמן מסוימת, אך כדאי לזכור כי  בדיקה תקופתית בהתאם להשתנות הנסיבות בחיי אדם ומשפחתו, שינוי אורחות הקיבוץ או שינויים ועדכונים ברמת החקיקה יכולים להשפיע רבות על הפנסיה.

שירותי היעוץ הפנסיוני נועדו לתחזק את התיק הפנסיוני והביטוחי הקיים ברשות הקיבוץ ולשחרר את ועדת הפנסיה או הנהלת הקיבוץ מן הדאגה והבדיקה בגין שינוי
בטיב הביטוח, בגין  ניתוב הכספים ו/או בגובה ההפקדות השונות.

מה כוללים שירותי היעוץ?

שירותי היעוץ הפנסיוני של "אקו יעוץ וניהול" כוללים: בדיקת הדוחות השנתיים של הכספים הפנסיונים הצבורים והשוטפים,

בדיקת מצב הכיסויים הביטוחים בחברות השונות, בדיקת ניתובי הכספים לגופים השונים, גובה ההפקדות, מועדי ההפקדות, מסלולי הביטוח וכן גובה הכיסויים הביטוחיים הקיימים ברשות הלקוח.

לאחר הבדיקה – העברת נתוני הממצאים, דיון והחלטות אופרטיביות בהתאם לשינויים השונים ופיקוח ובקרה על איכות השירות של מנהל ההסדר והקופות השונות.

חדשות