הערכת איתנות כלכלית של משפחות נקלטות בקיבוצים

הקליטה בקיבוצים, המקבלת תנופה חזקה בתקופה האחרונה, פושטת ולובשת צורות שונות.

לאחר שהאופוריה שאפפה את בנייתן של השכונות הקהילתיות פינתה מקום גם לתסבוכות משפטיות וחברתיות, קיבוצים רבים נוקטים בצעדים לחידוש תהליכי הקליטה – הן של בנים חוזרים במעמדות שונים והן של אנשים חדשים המצטרפים לקהילה במעמד חברות.

הערכת האיתנות הכלכלית של נקלטים חדשים, מהווה מדד חשוב המסייע לקיבוץ בקבלת החלטות לגבי קליטה, באמצעות בדיקת רמת הסיכון הכלכלי העתידי לקיבוץ.

 

באקו יעוץ וניהול, לאור ניסיון רב ביעוץ כלכלי ופנסיוני לְמשפחות בְּקיבוצים, בנינו מודל שבודק בדיוק תחום זה. המודל להערכת איתנות כלכלית של משפחות, נבנה על פי פרמטרים נבחרים המשפיעים על מצבן הכלכלי של משפחות ומשמש כלי להערכת רמת הסיכון לַקיבוץ בקליטת משפחה.

 

נתוני בסיס של מודל:

 •  מבחן ההכנסה הפנויה:
  המבחן מתבסס על ניתוח כל ההכנסות השוטפות של המשפחה בניכוי מסי מדינה ומסי הקיבוץ ובהתייחס למס' הנפשות במשפחה (הורים וילדים).

  נקודת יחוס למבחן: הכנסה פנויה של 12,000 ₪ לחודש עבור זוג הורים + 2 ילדים.

  משקל מבחן זה בהערכה הסופית: 40% מהציון הכולל.

 • מבחן יתרה חודשית שוטפת בתקציב המשפחה:
  המבחן בודק את יכולת המשפחה לחסוך ולספוג הוצאות בלתי צפויות גבוהות, באופן חד-פעמי ו/או לאורך זמן.

  משקל מבחן זה בהערכה הסופית: 20% מהציון הכולל.

 •  מבחן רכוש פיננסי קיים:
  המבחן בודק את היכולת הפיננסית של המשפחה אל מול דמי הקליטה לקיבוץ, על ידי בדיקת כל הנכסים הפיננסים הקיימים.

  @ פיקדונות וחסכונות בבנק.

  @ חוב או עודף בחסכון הפנסיוני של המשפחה בהתאמה להחלטות הקיבוץ.

  משקל מבחן זה בהערכה הסופית: 30%  מהציון הכולל.

 • מבחן נכסי נדל"ן:
  המבחן בודק את נכסים הרשומים על שם אחד מבני המשפחה בלבד (ללא צוואות).

  משקל מבחן זה בהערכה הסופית: 10% מהציון הכולל.

 

משקלו של כל מבחן בהערכה הכוללת ניתן לשינוי ויותאם ספציפית להחלטות הקיבוץ.   

 

הבדיקה מתבססת על נתונים הנכונים ליום הבדיקה ומסתמכת על גילוי נאות של הנקלטים לגבי כל המקורות העומדים לרשות המשפחה.

 

אקו יעוץ וניהול מחויבת בסודיות כלפי המשפחות הנקלטות וכל המידע והנתונים שיתקבלו לצורך ההערכה יישארו ברשות אקו. הקיבוץ יקבל דו"ח מסכם.

 

נשמח לעמוד לרשותכם.

גדי פרנק

מומחה לכלכלת המשפחה

דוא"ל  gadi@eku.co.il

טלפון:04-6947111

פה באתר: צור קשר

חדשות