תקנון הפנסיה בקיבוץ

תקנון הפנסיה בקיבוץ – ניתוח ובדיקת מצב קיים

מקובל להניח כי קיבוצניקים חיים שנים רבות יותר מישראלים אחרים כי החיים בקיבוץ הם חיים טובים. שנים אלו, בנוסף לעליה בתוחלת החיים הכללית ולטלטלות שעברה החברה הקיבוצית בעשורים האחרונים הביאו למצב, בו במרבית הקבוצים מעל ל-40% מחברי הקיבוץ נושקים לפנסיה או החלו את תקופת החיים הפנסיונית.

לאור כל השינויים החברתיים והכלכליים שעוברים הקיבוצים, יש צורך משמעותי בבחינת התקנון אליו כפופים חברי הקיבוץ.

ניתוח תקנון פנסיה קיים

ניתוח תקנון הפנסיה הקיים מעניק לך נקודת מבט מקצועית ומקיפה על עתידם של הפנסיונרים בקיבוץ ועל דרכי ההתמודדות עם העתיד החברתי-כלכלי בקיבוצך. בעקבות ניתוח התכנית הקיימת תוכל לקבל החלטות שקולות המשפיעות על כל חברי הקיבוץ בהווה ובעתיד.

ניתוח התקנון יעשה על ידי צוות משרד "אקו יעוץ וניהול"  ובסופו תקבל דוח מפורט שיאיר עבורך את הנושא בצורה שתאפשר לך להגיע להחלטה שקולה בנוגע לשאלה האם התקנון עונה על אורחות החיים הנהוגות בקיבוץ, על היכולות הכלכליות ועל המגמות העתידיות המסתמנות כבר עתה. בנוסף נעריך את יכולת התקנון להיות מיושם כמערכת ניהולית לתפעול הפנסיה בקיבוץ.

הדוח יכלול את הנושאים הבאים :

  1. התאמת התקנון להחלטות הקיבוץ.
  2. התאמת התקנון להחלטות רשם האגודות השיתופיות.
  3. יכולת ליישם את התקנון.

ליווי צוות פנסיה קיבוצי

עבודת הוועדות והצוותים הקיבוציים היא עבודה מבורכת, שכן היא מביאה את אופיו של הקיבוץ וקולו של הפרט לתוך אסופת החוקים על פיה מתנהלת החברה כולה. עם זאת, לעיתים נוצר מצב בו הצוותים והוועדות נתקלים בקשיים טכניים ומקצועיים המונעים  מהם לעשות עבודתם. צוות "אקו יעוץ וניהול" מעמיד לרשות הקיבוץ חבר נוסף לוועדה שמטרתו לתרום את הידע המקצועי בתחום, להאיר נושאים שנזנחו ולהוסיף מידע טכני שיעזור לצוות בעבודתו ויתרום לקבלת החלטות שקולות שיטיבו עם הקהילה כולה.

עדכון ושינוי תקנוני פנסיה

תקנון פנסיה הוא פרי זמן כתיבתו. למרות כל מאמצינו לערוך תקנונים מקיפים הכוללים את כל המצבים המוכרים לנו, המציאות תמיד משתנה. לכן כדאי מדי תקופה לערוך עדכון לתקנון הפנסיה, לבדוק היכן ניתן למקסם את הנכסים, האם ישנם סטטוסים חדשים לחברי הקיבוץ ולעובדיו אליהם יש להתייחס ועוד. במידה ונמצא כי תקנון הפנסיה בקיבוץ אינו בר ביצוע , נסייע להנהלת הקהילה בכתיבת תקנון מעודכן (בשיתוף עו"ד של הקיבוץ) , ונלווה את הדיונים הפנימיים תוך הצגת הפן המקצועי.  עם הגעת מוסדות הקיבוץ להחלטה מחייבת  נלווה את יישום התקנון.

בדיקת יישום החלטות ופעולות

התשתית החברתית עליה נשענת המערכת הקיבוצית היא  מקור חוזקה, אך גם מקור אפשרי לכשלים לוגיסטיים. לאחר קבלת החלטות במזכירות, אסיפה, קלפי או כל גוף מחליט אחר – מגיע שלב היישום, מאחר ולעיתים אין חפיפה בין הגוף המחליט למבצע, עלולים להיגרם עיכובים ודחיות המשנים את תנאי ביצוע ההחלטה.

"אקו ייעוץ וניהול" מעמידים לרשותך שירות מיוחד לפיקוח ובקרה על ביצוע החלטות בתחום הפנסיוני. מטרת השירות לסייע לך בשליטה בביצוע תהליכים פיננסים ולייצר עבורך תהליך רציף מקבלת החלטה, דרך הביצוע ובקרת תוצאות.

חדשות