למה יעוץ פנסיוני

עליה מתמדת בתוחלת החיים ורמת החיים בישראל, הביאה בשנת 2008 לחקיקה, הקובעת כי כל מעסיק מחויב בהפקדת חיסכון פנסיוני עבור עובדיו. לחסכון זה חשיבות מכרעת הן עבור המעסיק והן עבור השכיר.

עבור המעסיק חסכון פנסיוני הוא לרוב ההוצאה השנייה בגודלה לאחר משכורות, ומשום כך עליו להיות בטוח כי הכספים מנוהלים במקצועיות ובניצול מרבי של התקציב המופנה לכך. עבור העובד חסכון פנסיוני הינו  קופת החיסכון הגדולה ביותר הקיימת לרשותו בעת פרישה ופעמים רבות זהו סכום הכסף היחידי שישרתו בגיל הפנסיה.

השינויים התכופים במערכת הפנסיונית, וריבוי הגופים העוסקים בתחום מציבים בפני המעסיקים אתגרים הדורשים תכנון, ניהול, פיקוח ויעוץ מקצועיים. יועץ פנסיה אובייקטיבי רואה לנגד עיניו את טובת הארגון ואת טובת עובדיו וממנף את השינויים והתחרות בשוק הפנסיה לטובת עתידם.

חדשות